Odwiedzin:
M Y J N I A AUTOMATYCZNA

         W ofercie posiadamy rwnie usug mycia samochodw osobowych i dostawczych do 3,5t. Wysoko mycia pojazdw 2,7m natomiast dugo 9m. Myjnia jest automatyczna i posiada 3 programy mycia:

1.  S R E B R N Y              cena 10z

2.  Z O T Y                     cena 15z

3.  P L A T Y N O W Y       cena 20z

 

U W A G A:  dla pojazdw dostawczych typu Bus (np: LT, VITO, Master, T4 itd...) cena 100% wicej.

 

P R O M O C J A:

 JELI WYKONASZ OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE SWOJEGO

POJADU NA NASZEJ STACJI KONTROLI =  M Y J N I A   1 z