Odwiedzin:

              Od 2 listopada 2011 roku rozszerzylimy swj profil dziaalnoci o OKRGOW STACJ KONTROLI POJAZDW.

TERAZ PROMOCJA:  DO OKRESOWEGO PREGLDU TECHNICZNEGO MYJNIA ZA 1z

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dw wcho­dzi w skad ogl­no­pol­skiej sieci Cer­tus Dia­gno­stic.

 

 Cze­ka­jc na usug w es­te­tycz­nie wy­po­sa­o­nym biu­rze ob­sugi klienta mog Pa­stwo wy­pi kaw, po­czy­ta pras oraz sko­rzy­sta z dar­mo­wego In­ter­netu.

 

Sta­cja do­ko­nuje prze­gl­dw re­je­stra­cyj­nych :

 • MOTOCYKLI I MOTOROWERW
 • SAMOCHODW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
 • POJAZDW ZASILANYCH GAZEM
 • POJAZDW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY
 • POJAZDW SKIEROWANYCH PRZEZ ORGAN KONTROLI LUB STAROST
 • POJAZDW PO KOLIZJACH I WYPADKACH DROGOWYCH
 • CIGNIKW ROLNICZYCH I QUADW
 • POJAZDW Z NAPDEM 4X4
 • AUTOBUSW
 • POJAZDW MARKI SAM I ZABYTKOWYCH
 • NACZEP I PRZYCZEP
 • CIGNIKW SIODOWYCH I ROLNICZYCH

 

 

RWNIE USUGI

 • NABIJANIE NOWYCH NUMERW VIN I TABLICZEK ZNAMIONOWYCH
 • GEOMETRIA Kӣ
 • SPRAWDZANIE ZAWIESZENIA I AMORTYZATORW
 • USTAWIANIE I KONTROLA WIATE
 • ZMIANY KONSTRUKCYJNE

 

Sposb naliczania opaty

Zakres badania

Cena za badanie

CEPiK (badania zakoczone wpisem do dowodu rej.)

Suma

Rodzaj badania: Badania okresowe

Motocykl, cignik rolniczy [1.1] 62 z 1 z. 63 z
Motorower [1.22] 50 z 1 z. 51 z
Pojazd wolnobieny wchodzcy w skad kolejki turystycznej [1.23] 62 z 1 z. 63 z
Samochd osobowy [1.2] 98 z 1 z. 99 z
Samochd osobowy + gaz [1.2 + 1.15] 98 z +63 z 1 z. 162 z
Samochd osobowy + TAXI [1.2 + ] 98 z +42 z 1 z. 141 z
Samochd osobowy + TAXI +gaz [1.2 +  + 1.15] 98 z +42 z +63 z 1 z. 204 z
Samochd osobowy + nauka jazdy [1.2 + ]  98 z +48 z 1 z. 147 z
Samochd osobowy +nauka jazdy +gaz [1.2 + + 1.15] 98 z +48 z +63 z 1 z. 210 z
Samochd osobowy uprzywilejowany [1.2 + ] 98 z +50 z 1 z. 149 z
Samochd osobowy uprzywilejowany +gaz [1.2 +  + 1.15] 98 z +50 z +63 z 1 z. 212 z
Samochd ciarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c [1.3] 153 z 1 z. 154 z
Samochd ciarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +ADR [1.3 + ] 153 z +85 z 1 z. 239 z
Samochd ciarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + ] 153 z +50 z 1 z. 204 z
Samochd ciarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + ] 153 z +48 z 1 z. 202 z
Samochd ciarowy powyej 16 t d.m.c [1.4] 176 z 1 z. 177 z
Samochd ciarowy powyej 16 t d.m.c. +ADR [1.4 + ] 176 z +85 z 1 z. 262 z
Samochd ciarowy powyej 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + ] 176 z +50 z 1 z. 227 z
Samochd ciarowy powyej 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + ] 176 z +48 z 1 z. 225 z
Autobus [1.5] 199 z 1 z. 200 z
Autobus +Nauka jazdy i egzaminowanie [1.5 + ] 199 z +48 z 1 z. 248 z

Rodzaj badania: Badania pojazdy po zmianach lub przystosowaniu

Samochd osobowy -> TAXI [1.2 + 6.2] 98 z +42 z   140 z
Samochd osobowy -> pojazd uprzywilejowany [1.2 + 6.3] 98 z +50 z   148 z
Samochd osobowy -> nauka jazdy [1.2 + 6.6] 98 z +48 z   146 z
Samochd ciarowy do 3.5 t d.m.c. -> samochd osobowy [1.2 + 6.7] 98 z +82 z   180 z

Rodzaj badania: Pierwsze badanie techniczne

Motocykl, cignik rolniczy [3.1] 62 z   62 z
Samochd osobowy [3.2] (jeli hak + badanie dodatkowe za hak) 98 z   98 z
Przyczepa lekka typu SAM + wykonanie numeru ramy +wykonanie tabliczki znamionowej [3.6 + 7.6 + 7.8] 92 z +49 z +36 z   177 z

Rodzaj badania: Badania specjalistyczne

Samochd osobowy po wypadku, kolizji drogowej [1.2 + 4.2] lub [1.2 + 5.2] 98 z +94 z   192 z
Sprawdzenie punktw bazowych (nieobowizkowe) [7.10] 255 z   255 z

Rodzaj badania: Badania dodatkowe 

Autobus +100 km/h [1.5 + 6.5] 199 z +126 z   325 z
Ustalenie nieznanych danych pojazdu [6.9]  60 z   60 z
Prawidowoci przystosowania do cignicia przyczepy [7.1] 35 z   35 z